Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Berit Dahl

Berit Dahl

Tittel: Prosjektleder

E-post: berit.dahl@hil.no

Telefon: 61 28 75 57

Mobil: 930 88 067

 

Berit har lærerutdanning fra Eik Pedagogiske Lærerhøgskole med fordypning i norsk. Hun har videreutdanning i mediekunnskap, matematikk, spesialpedagogikk med vekt på lese-og skrivevansker, IKT og veiledningspedagogikk. Hun har også nylig tatt videreutdanning i skoleledelse. Berit har jobbet i grunnskolen siden 1981, og har praksis fra både barne- og ungdomsskolen. Dessuten har hun jobbet i PP-tjenesten i en kort periode.

Berit er opptatt av at lærere tilbys etter- og videreutdanning, og ser SeLL sine tilbud om dette som attraktive og svært viktig for å høyne kvaliteten ytterligere i norsk skole.

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 02.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L