Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Brit Svoen

Brit Svoen

Tittel: Prosjektleder

E-post: brit.svoen@hil.no

Telefon: 61 28 83 88

Mobil: 911 79 622

 

Brit er prosjektleder med spesiell fokus på utvikling og bruk av audiovisuelle læringsressurser. Hun har lang erfaring med å utvikle nettbaserte og campusbaserte studier i både store og mindre prosjekter. Hun leder nå satsingen på digitale læringsressurser på SeLL.

Hennes faglige engasjement er først og fremst innen det mediepedagogiske feltet, noe som gjenspeiles i Brits hovedfags- og doktorgradsprosjekt. Hun er særlig opptatt av hvordan levende bilder kan brukes i utdanning, av barn og unges mediebruk og mediekompetanse/digital kompetanse. Brit har publisert flere artikler om disse temaene, og er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Seminar.net - International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning.

Før Brit kom til Høgskolen i Lillehammer jobbet hun 10 år i næringslivet med IKT og multimedia og fem år som høgskolelektor. Hun var gjesteforsker ved University of California, Santa Barbara, i 2006-2007.

Publikasjoner (utvalg)

 • Gilje, Øystein og Brit Svoen (2012) (eds.) Nordic Journal of Digital Literacy Vol. 2012, Issue 4, guest editors - special issue on cultures of digital production and moving images
 • Svoen, Brit og Øystein Gilje (2012) Policy Making and Practices of Production across Contexts of Learning.  Nordic Journal of Digital Literacy Vol. 2012, Issue 4
 • Svoen, Brit (2012) Unge medieprodusenter og kommunikasjonens kunst – en studie av Voes blogg og filmer. I: Soilikki Vettenranta og Vegard Frantzen (red.)Mediepedagogikk: refleksjoner om teori og praksis, Trondheim:Tapir Akademisk forlag
 • Diesen, Jan Anders & Svoen, Brit (2011) Skolefilmen i Norge – Belærende levende bilder? I: Eva Bakøy & Tore Helseth (red.) Den andre norske filmhistorien, Universitetsforlaget
 • Nordkvelle, Yngve, Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Brit Svoen (2009) Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess, Arbeidsnotat 187, Høgskolen i Lillehammer
 • Svoen, Brit (2008) Fra skolefjernsyn til nettbasert læringsressurs: Undervisningsfilmen inn i digitale omgivelser. I R. Puijk (red.) Fjernsyn i digitale omgivelser. Kringkastingens møte med nye medier, IJ-forlaget
 • Svoen, Brit (2007) Consumers, Participants, and Creators: Young People’s Diverse Use of Television and New Media. ACM Computers in Entertainment, Vol. 5, Issue 2
 • Svoen, Brit (2008) Den nye mediekompetansen. De unge og deltakerkulturen. I: P. Nygren and H. Thuen (red.) Barn og unges kompetanseutvikling, Universitetsforlaget
 • Korten, Jens Uwe & Brit Svoen (2006) Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse, Digital Kompetanse [Nordic Journal of digital Literacy], årgang 1, nr 4
 • Svoen, Brit & Korten, Jens Uwe (2006) The treasure chest of informal learning: Creative media literacy, eLearn 2006 (proceeding). Honolulu, Hawaii, Oct. 13-17, 2006
 • Schulstok, Torild og Brit Svoen (2003) Bredbåndsanvendelser i undervisning og læring, I Yngve Nordkvelle, Geir Haugsbakk, Yvonne Fritze (red.) Dialog og nærhet - IKT og undervisning, Høyskoleforlaget
 • Theisen, Sidsel Juell og Brit Svoen (1998) Metode på tvers : Erfaringer fra samarbeid informatikk/mediekunnskap om undervisning i prosjektmetodikk. Notat / Høgskolen i Hedmark; nr 11-1998
 • Svoen, Brit (1995) Dataspill som undervisningsmetode. Om multimedieteknologi som verktøy i opplæring, hovedoppgave ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 02.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L