Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

John Torstad

John Torstad

Tittel: Kontorsjef

E-post: john.torstad@hil.no

Telefon: 61 28 83 50

Mobil: 977 89 045

 

John er kontorsjef og nestleder ved enheten og har ansvar for økonomi og kontoradministrasjon. John har vært ansatt på SeLL siden november 1992, og har vært prosjektleder for flere store utviklingsprosjekter ved høgskolen. Er for tiden prosjektleder for studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning.
 
John startet ved HiL som prosjektleder for et 3-årig utviklingsprosjekt innen reiseliv finansiert av Kommunal og Arbeidsdepartementet. Deretter som prosjektleder på høgskolens avdeling for kurs - og fjernundervisng (KFA) - forløperen til dagens SeLL.
 
Han har siden starten i 1998 og fram til 2009 vært høgskolens koordinator for UNISKA - Universitetsalliansen indre Skandinavia, som er et nettverkssamarbeid mellom 5 norske høgskoler og Karlstad universitet / Högskolan Dalarna i Sverige.

John er tidligere radiotelegrafist og utdannet høgskolekandidat i reiseliv fra Oppland Distriktshøgskole 1986 med påbygging i Internasjonalisering fra Høgskolen i Harstad Cand.mag med mellomfag i Samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. 8 års erfaring som radiotelegrafist og 5 år med reiselivsplanlegging/ reiselivsrådgivning i privat og offentlig sektor.

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 02.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L