Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kristin Larsen

Kristin Larsen

Tittel: Prosjektleder

E-post: kristin.larsen@hil.no

Telefon: 61 28 82 03

Mobil: 996 41 654

 

Kristin har sin hovedutdannelse fra Høgskolen i Lillehammer, hvor hun studerte reiseliv fra 1992-1995 med fordypning i markedsføring.

Kristin har over 10 års erfaring fra reiselivsnæringen, før hun kom til SELL jobbet hun 5 år som salg og markedssjef ved Quality Hotel & Resort Hunderfossen. Kristin har allsidig erfaring fra restaurantdrift hvor hun bl. annet har vært restaurantsjef, markedskoordinator, daglig leder/vertskap og medeier.
  
Kristin er prosjektleder for etter- og videreutdanning innenfor ledelsesfag samt konferanseprosjekter og jobber også med kurs- og konferanseadministrasjon, øvrig prosjektadministrasjon og er SELLs markedskoordinator for studier og læremidler.

Sist oppdatert: Kristin Larsen 15.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L