Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Mette Villand Reichelt

Tittel: Leder SeLL

Mette Villand Reichelt

E-post: mette.villand.reichelt@hil.no

Telefon: 61 28 82 42

Mobil: 995 77 926

 

Mette er leder på SeLL og har ansvar for personal, økonomi, innsalg og prosjektkoordinering.

 Mette har vært leder på SeLL siden høsten 2004. Hun ble ansatt på SeLL i 1995 som prosjektleder med hovedarbeidsområdet initiering, ledelse og utvikling av opplæringsprosjekter i kommunal sektor. Mette har i arbeidet med reiselivsplanlegging og -utvikling i kommuner.

Mette har pedagogisk utdannelse, og har en Master of Honors fra Charles Sturt University, Australia. Tema for avhandlingen er "The Social Dimension of Online Delivery and Computer Mediated Communication". Hun har i tillegg utdannelse innenfor reiseliv, regional planlegging og lederutdannelse fra Høgskolen i Lillehammer. Arbeidet i 1999 ved "Open Learning Institute" ved Charles Sturt University (CSU).

Mette brenner for at høgskolen skal være en regional aktør for arbeidslivet i hele Innlandet og utvikle utdanningsløp som gjør at regionen beveger seg fremover. Hun mener SeLL er et unikt verktøy som kan tilrettelegge og utvikle tilbud til beste for voksne i arbeid.

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 01.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L