Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Per Eriksson

Tittel: Prosjektleder- konferanseansvarlig

Per Eriksson

E-post: per.eriksson@hil.no

Telefon: 61 28 83 52

Mobil: 959 37 114

 

Per jobber som prosjektleder med ansvar for konferansevirksomheten på Senter for livslang læring. Jobben innebærer et ansvar for økonomi, planlegging, markedsføring, deltakerhåndtering og avvikling av de konferanser hvor SeLL er teknisk arrangør. Dette er både konferanser i regi av høgskolens avdelinger, men også konferanser arrangert av forskningsnettverk og eksterne institusjoner. Arrangementene variere både i størrelse og form, fra forskningskonferanser til fagkonferanser. Fra internasjonale til nasjonale og regionale konferanser. Fra større komplekse konferanser med over 500 deltakere til mindre seminarer med 50 deltakere.

Per jobber for tiden også noe med studiekoordinering, samt er verneombud ved SeLL.

Per studerte reiseliv ved Oppland distriktshøgskole i perioden 1988 - 1991 med fordypning i markedsføring. Etter tre-årig studium var han bedriftsstipendiat på Norges Varemesse i Oslo og jobbet med Reiselivsmessen 1992. Per er medlem av 
MPI – Meeting Professionals International

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 02.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L