Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Torild Schulstok

Torild Schulstok

Tittel: Prosjektleder

E-post: torild.schulstok@hil.no

Telefon: 61 28 80 20

Mobil: 913 79 393

 

Torild jobber med utvikling og drift av ulike typer opplæringsprosjekt, og har tidligere vært engasjert i følgende:
• Kombinerte trygdestudier
• Omstilling og forhandlinger i kommunal sektor
• Pedagogikk og veiledning for KFO
• Nasjonalt kompetansesenter for bredbåndsanvendelser (www.høyvis.no)
• HiL`s språksatsning rettet mot lærere

Torild har vært ansatt på SeLL siden april 2000. Siden 2003 har hun vært engasjert i å utvikle HiL`s portefølje i etter- og videreutdannings prosjekter i veiledning med spesielt fokus på karriererelaterte tema. Hun har vært med å bygge opp HiL`s åpne videreutdanning i karriereveiledning, karriereveiledning på nett, videreutdanning i rådgivning, veilederutdanning for NAVansatte og etterutdanning i rådgivning. Siden 2006 har hun koordinert et nasjonalt høgskolenettverk for karriereveiledning initiert av Utdanningsdirektoratet. Nå leder hun utviklingen av et fordypningstilbud i karriereveiledning med spesielt fokus på det livslange perspektivet i samarbeid med fire andre Høgskoler i Norge(Pilot foreligger høst 2011).

Hun er Cand.mag. fra 1992 i fagene økonomi/administrasjon, engelsk og generell pedagogikk. Tilleggsutdanning i voksenpedagogikk fra 1997 og påbegynt hovedfag i pedagogikk høsten 02. Tidligere har hun åtte års arbeidserfaring som veileder i aetat, blant annet med ansvar for arbeidsmarkedsopplæring og utdanningsveiledning. Hun har også vært prosjektkoordinator i et KUF-initiert landsomfattende prosjekt; "Bevisste utdanningsvalg". Torild er inne i avslutningen til en master i pedagogikk med karriereveiledning som tema.

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 02.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L