Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vegard Vålnes Meland

Vegard Meland

Tittel: Prosjektleder

E-post: vegard.meland@hil.no

Telefon: 61 28 81 41

Mobil: 941 89 188

 

Vegard er ansatt som prosjektleder med hovedfokus på kompetanseutvikling i skole og barnehage. Han vil blant annet arbeide med nettbaserte studier som pedagogisk bruk av IKT og vurdering.

Vegard har lærerutdannelse fra Høgskulen i Volda med fordypning i kunst og håndverk, samfunnsfag og spesialpedagogikk 1. avdeling. I tillegg har han studert personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Han har arbeidet 11 år i grunnskolen, der de siste 6 årene har vært som undervisningsinspektør i Lillehammer kommune.

 Vegard er opptatt av at Høgskolen i Lillehammer skal være en aktiv bidragsyter til kvalitet i skole- og barnehagesektoren gjennom styrking av vurdering for læring, pedagogisk bruk av IKT og barnehager/skoler som lærende organisasjoner.

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 18.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L