Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Video- og multimediaproduksjon

Høgskolen i Innlandet gjennom Senter for livslang læring (SELL) har en egen produksjonsenhet med kompetanse innen video- og multimediaproduksjon.

Videoproduksjon

SELL produserer filmer som læremidler til kurs og studier, samt produksjoner på oppdrag fra offentlige og private virksomheter. Vi gjør også opptak, redigering og formidling av forelesninger og konferanser. Film er et godt virkemiddel i læringsprosesser, samt gjør lærestoffet variert og fleksibelt. Et utvalg av noen av de siste produksjoner finnes på vår portfolio

Grafisk design og webutvikling

SELL tilbyr designoppdrag på trykte og digitale flater og har bred kompetanse innenfor webutvikling og innholdsproduksjon. SELL er opptatt av å ta i bruk ny teknologi innenfor pedagogiske modeller.

Se våre videoproduksjoner:

For et utvalg av noen av våre siste videoproduksjoner se vår portfolio

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 04.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L