Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fellesadministrasjonen > Studieadministrasjonen

Kontaktadresse:

Studenttorget
Tlf.: 61 28 80 00

Studieadministrasjonen

Studieadministrasjonen ved Høgskolen i Lillehammer holder til på plan 3 sentralt i hovedbygget Hove. Studieadministrasjonen omfatter disse funksjonene:

 • Studenttorget
  Høgskolens informasjonssenter for studenter, ansatte, søkere og besøkende. Studenttorget gir studieveiledning, generell service og informasjon, og behandler søknad om fritak, innpassing av tidligere studier.
 • Opptakskontoret
  Hovedansvar for saksbehandling av søknader til høgskolens studier, utstedelse av semesteravgift/semesterregistreringsinformasjon, administrasjon av felles studieadministrativtsystem-FS, Søknads- og StudentWeb.
 • Eksamenskontoret
  Besørger planlegging, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av alle eksamener ved høgskolen, og utsteder vitnemål.
 • Internasjonalt kontor
  Planlegger og tilrettelegger høgskolens internasjonale virksomhet med spesiell vekt på veiledning og praktisk hjelp for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet.
 • Studieplanlegging
  Studieadministrasjonen gir også veiledning og støtte til fagavdelingene i studieplanarbeidet.

 Ansatte Studieadministrasjonen

Sist oppdatert: Berit Kletthagen 31.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L