Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fellesadministrasjonen > Studieadministrasjonen > Ansatte i Studieadministrasjonen

Ansatte i Studieadministrasjonen

Iben Kardel
Studiedirektør
+ 47 61 28 81 83
iben.kardelSPAMFILTER@hil.no
Studiedirektør Iben Kardel

Arve Thorsberg
Seniorådgiver/nestleder
+ 47 61 28 81 36
arve.thorsbergSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Arve Thorsberg

Ane-Gunhild Amirnejad
Opptaksadministrasjon
+47 61 28 81 20
ane-gunhild.amirnejadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Ane Gunhild Amirnejad

Hanne Bjertnæs
Studieveileder
+47 61 28 83 61
hanne.bjertnasSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten)

Kristian Brenden
Seniorkonsulent/ Toppidrettsveileder
+ 47 61 28 82 97
kristian.brendenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Kristian Brenden (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Esben Dybvik
Rådgiver - leder eksamen
+47 61 28 82 28
esben.dybvikSPAMFILTER@hil.no
Espen Dybvik (foto: Gro Vasbotten)

Miriam Thunæs Ellefsen
Eksamensadministrasjon
+47 61 28 80 08
miriam.ellefsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Miriam Thunæs Ellefsen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Kjell Magne Enget
Seniorrådgiver
kjell.magne.engetSPAMFILTER@hil.no
Kjell Magne Enget

Emrys Gerritse
Internasjonal koordinator
+47 61 28 82 12
emrys.gerritseSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Emrys Gerritse (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Nina Hafstad
Studieveileder
+47 61 28 80 62
nina.hafstadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Ingvill Helset
Eksamensadministrasjon
ingvill.helsetSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Arne  Jensen
Studieveileder
+47 61 28 83 00
arne.jensenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Arne Jensen

Ida Benedikte Johansen
Førstekonsulent
Mer informasjon..
Ida Elisabeth Johansen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Berit Kletthagen
Rådgiver - leder opptak / FS-koordinator
+47 61 28 82 18
berit.kletthagenSPAMFILTER@hil.no
Berit Kletthagen

Gunnar Furseth Klinge
Internasjonal seniorrådgiver, leder Internasjonalt kontor
+47 61 28 80 21
gunnar.klingeSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Gunnar Furseth Klinge

Sarah Bro Lilleås
Markedsføring/profilering
+ 47 61 28 85 66
sarah.bro.lilleasSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Sara Bro Lilleås (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Kari Knutsen
Eksamensadministrasjon
+47 61 28 80 27
kari.knutsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Kari Knutsen

Liv Kristoffersen
Opptaksadministrasjon
+47 61 28 81 79
liv.kristoffersenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Liv Kristoffersen

Oddny Leirmo
Studenttorget
+ 47 61 28 81 97
oddny.leirmoSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Oddny Leirmo

Torun Tøsse Løvseth
Seniorrådgiver/leder studenttorget/veilederteam
61 28 74 52
torun.lovsethSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Torunn Tøsse Løvseth (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Pawel Maciejewski
Førstekonsulent
+ 47 61 28 84 55
pawel.maciejewskiSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Pavel Maciejewski (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Gro Myrum
Eksamensadministrasjon
+47 61 28 82 48
gro.myrumSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Gro Myrum

Anne Mørkve
Rekruttering- og markedsføring (permisjon)
+47 61 28 81 71
anne.morkveSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Ida Nyrud
Førstekonsulent
+ 47 61 28 85 74
ida.nyrudSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Ragnhild Stensrud
Eksamensadministrasjon
ragnhild.stensrudSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Ragnhild Stensrud

Hans Josef Tandsether
Opptaksadministrasjon
+47 61 28 83 60
hans.tandsetherSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Hans Josef Tandsether

Maria  Wilkens
Eksamensadministrasjon
+47 61 28 81 21
maria.wilkensSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Maria Wilkens

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L