Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forskningsutvalget

Mandat

Forskningsutvalget er høgskolestyrets og rektoratets fagorgan for forskningspolitikk og forskningsforvaltning. Utvalget skal:

 • Framlegge utkast til Strategisk plan for forsknings- og utviklingsvirksomheten (FoU) ved høgskolen med underliggende handlingsplaner, samt ta forskningspolitiske initiativ - og ellers gi råd og anbefalinger om FoU-virksomheten
 • Disponere midler som stilles til rådighet for spesielle tiltak/støtteordninger som har som siktemål å styrke forskningsvirksomheten
 • Sørge for et effektivt apparat for informasjon om og formidling av høgskolens FoU-produksjon. Herunder ansvar for nettbasert informasjonsformidling og driftsansvar for høgskolens publikasjonsserier. Utvalget skal utgi en årsrapport om FoU-virksomheten og ta initiativ til høgskolens arrangement i de årlige ”Forskningsdagene”

Sammensetning

 • Viserektor (leder utvalget).
 • Fire representanter med vararepresentant i undervisnings- og forskerstilling (kombinert stilling)
  - en fra Avdeling for helse- og sosialfag, en fra Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, en fra Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap, og en fra Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap/Den norske filmskolen. Den av de to siste enhetene som ikke har hovedrepresentanten, får vararepresentanten.
 • En representant med vararepresentant for doktorgradstipendiatene.
 • En representant med vararepresentant for masterstudentene.

Utvalget velger selv nestleder blant de ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

Representantene har følgende funksjonsperioder:

 • Studentrepresentanten 1 år
 • Stipendiatrepresentanten 1 år
 • De øvrige 2 år

Oppnevning foretas slik:

De tre representantene i undervisnings- og forskerstilling oppnevnes av avdelingsstyrene. Representanten for doktorgradstipendiatene/midlertidig ansatte i kvalifiseringsløp oppnevnes av stipendiatenes interessegruppe. Studentrepresentanten oppnevnes av styret i Studentforeningen.

Leder Eva Bakøy  
ØKORG Jon Helge Lesjø Gudbrand Lien (vara)
APS Liv Johanne Solheim Ole Petter Askheim (vara)
TVF/DNF - -
ASV Leif Rydstedt Stian Ellefsen (vara)
Ph.d.-områdene Harald Thuen Halvor Fauske (vara)
Studentrepresentant Sven Thomas Kalfoss Roar Tinholt (vara)
Stipendiatrepresentant Øystein Skundberg Ingvild Bjerkeland (vara)
Sekretær Lars Bærøe  
Observatør Sigbjørn Hernes, Anne Sofie Lofthus  
Sist oppdatert: Kristin Korsvold 14.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L