Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Råd, utvalg og nemnder > Studentvalgene til styringsorganer

Studentvalgene til styringsorganer

Studenter som deltar i ulike råd og utvalg i studietiden tilegner seg erfaring og kunnskap på et høgt nivå. I tillegg blir de godt kjent med høgskolens organisasjon og styring og får også muligheten til å være med å påvirke denne. Det er veldig viktig for HiL at vi har engasjerte studenter som ønsker et studentpolitisk verv. Ved henvendelse i Studenttorget får du egen attest for ditt verv; et pluss å ha med seg videre på CV'n.

Et levende studentdemokrati er også avhengig av at studentene deltar under valget!

Studentenes representanter i styringsorganene velges i første halvdel av høstsemesteret. Valgdagen legges vanligvis til september, med mulighet for å forhåndsstemme. Det skal velges studentrepresentanter til følgende styrer, råd og utvalg:

Høgskolestyret
To studentrepresentanter med personlig vara.
Avdelingsstyrene
To representanter med personlig vara til hver av følgende avdelinger; Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV), Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS), Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG), Avdeling for TV-fag (TVF) og Den norske filmskolen (DNF).
Studienemnda
To representanter med vararepresentanter velges for to år.
Forskningsutvalget
En observatør med vara.
Internasjonalt utvalg
En representant.
Læringsmiljøutvalget
Tre representanter med to vararepresentanter.
Klagenemnda
To representanter med vara.
Likestillingsutvalget
En observatør med vara.
Arbeidsmiljøutvalget
To representanter med en vararepresentant.
Tilsettingsutvalget
To representanter med to vara.

Les mer

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 22.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L