Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Planer og rapporter

Planer og rapporter

Overordnet mål for Høgskolen i Lillehammer 2012-2015
Høgskolen i Lillehammer skal framstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høg studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering.

Videre er det fastsatt virksomhetsmål innenfor

  • utdanning
  • forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • samhandling med samfunns- og næringsliv
  • effektiv forvaltning

De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Se for øvrig strategisk plan 2012-2015.

Framtidas campus
Lillehammer campus skal i et 10-årsperspektiv utvikles til en enda mer attraktiv campus i en region i utvikling, både for studenter, ansatte, forskere og næringsutviklere. Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom institusjonen og regionen er nøkkelen til suksess. Derfor er visjonen til Lillehammer campus:

En attraktiv campus - i en regional utvikling

  1. Lillehammer campus skal være et moderne campus.
  2. Det skal være tettere kontakt mellom Lillehammer campus og omverdenen.
  3. Virksomheten ved Lillehammer campus og kommunikasjonen fra og til skal være preget av framtidsrettede miljøløsninger.

Utviklingsplan 2012-2024

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 09.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L