Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Planer og rapporter > Fremtidens campus

Fremtidens campus

Lillehammer campus skal i et 10-årsperspektiv utvikles til en enda mer attraktiv campus i en region i utvikling, både for studenter, ansatte, forskere og næringsutviklere. Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom institusjonen og regionen er nøkkelen til suksess. Derfor er visjonen til Lillehammer campus:

En attraktiv campus - i en regional utvikling

  1. Lillehammer campus skal være et moderne campus.
  2. Det skal være tettere kontakt mellom Lillehammer campus og omverdenen.
  3. Virksomheten ved Lillehammer campus og kommunikasjonen fra og til skal være preget av framtidsrettede miljøløsninger.

Statsbyggs nasjonale campusprosjekt

Høgskolen i Lillehammer ble i 2010 valgt ut som et av to pilotprosjekt i det nasjonale prosjektet "Fremtidens campus". Med dette prosjektet ønsket Statsbygg å utvikle modeller for bygging og drifting av fremtidens campus i Norge.

Foreløpig sluttrapport, utviklingsplan for Høgskolen i Lillehammer 2012-2014, finner du til høyre. 

Behandling i høgskolestyret

Campusprosjektet ble første gang presentert for styret i mars 2010 (sak 27/10). Deretter har det blitt gitt jevnlige statusrapporter til høgskolestyret:

For saksdokumenter og protokoller fra høgskolestyret se under Høgskolestyret.

Arbeidet har i tillegg blitt presentert i bl.a. formannskapet i Lillehammer kommune, i planutvalget, i møte med ordfører og rådmann i Lillehammer kommune og i møte med fylkesordfører. En foreløpig sluttrapport har også blitt sendt til Kunnskapsdepartementet som en del av Rapport og planer for 2011 og 2012.

Storhovearmen

Les mer om utbygging av Storhovearmen på vegvesen.no.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L