HiL > Oppdrag og samarbeid

Skriv ut Skriv ut

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. Informasjon om oppdrags- og samarbeidsaktivitetene ved den nye høgskolen ligger samlet på nettsiden inn.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L