Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Oppdrag og samarbeid > Praksisplasser

Praksisplasser

Ved flere av våre utdanninger er praksis i yrkeslivet lagt inn som et obligatorisk emne for å møte kravene til yrkesrollen. Dette gjelder særlig innen profesjonsutdanningene vernepleie, sosionom og barnevern.

Ved andre studier kan studentene velge prakisis som et eget emne blant flere.

Høgskolen har et omfattende nettverk innen mange ulike bransjer eller næringer som vi benytter for å gjennomføre dette. Mer informasjon om hvilke ordninger og kontaktpersoner som gjelder for de ulike studiene finner du her:

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L