Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INN3021/1

Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Emnekode: INN3021/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Marit Engen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aasen T. M. & Amundsen O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene (3) 5-7 (13 og 14) (ca 100 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Generelt / Intro om Innovasjon og innovasjonsprosesser

Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity, Harvard Business Review, Vol. 76 No. 5, pp. 76 - 87.

* Arundel, A., Lorenz, E., Lundvall, B.-Å., & Valeyre, A. (2007). How Europe's economies learn: a comparison of work organization and innovation mode for the EU-15. Industrial and Corporate Change, 16(6), 1175-1210.

Basadur, M. (2004). Leading others to think innovatively together: Creative leadership. The Leadership Quarterly, 15(1), 103-121.

* Fuglsang, L. (ed) (2008). Innovation and the creative process: towards innovation with care. Cheltenham: Edward Elgar. Kap. 1

* Gjelsvik M. (2007). Innovasjonsledelse / ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforl. Kap. 14.

Grönroos C. (2011). Value co-creation in service logic: A critical analysis.Marketing Theory 11: 279-301.

* Hepsø, V. (2007). Organisatorisk innovasjon som oversettelse – Et eksempel fra kran og løfteoperasjoner i Statoil. I Hernes, T & Kofoed A.l. (red). Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé. Fagbokforlaget. Bergen. Kap. 11

* Hernes, T & Kofoed A.l. (red) (2007). Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé. Fagbokforlaget. Bergen. Kap. 1

Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E. and Lundvall, B. Å. (2007). "Forms of knowledge and modes of innovation", Research Policy, Vol. 36 No. 5, pp. 680-693.

* Kanter, M. R. (1988). When a thousand flowers bloom: Structural, collective, and social conditions for innovation in organization, in Staw, M. B. and Cummings, L. L. (Eds.), Research in Organizational Behavior. JAI Press, Greenwich, CN, pp. 169-211. (Primært første del fram til side 184.)

Kline, S. J., & Rosenberg, N. (1986). An Overview of Innovation. In R. Landau & N. Rosenberg (Eds.), The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth (pp. 275-304). Washington, D.C.: National Academy Press.

Laursen, K. and Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms, Strategic management journal, Vol. 27 No. 2, pp. 131-150.

Olsen, D. S. (2016). Adult Learning in Innovative Organisations, European Journal of Education, Vol. 51 No. 2, pp. 210-226.

* Reff, A. og Johansen M. B. (2011). En organisasjonsteoretisk rejse gennem innovationslandskapet, i Sørensen E and Torfing J.. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, København:  Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Sundbo, J. (2003). Innovation and Strategic Reflexivity: An Evolutionary Approach Applied to Services. In L. V. Shavinina (Ed.), The International Handbook on Innovation (pp. 97-114). Amsterdam: Elsevier Science.

* Sundbo, J., & Gallouj, F. (2000). Innovation as a loosely coupled system in services. International Journal of Services Technology and Management, 1(1), 15-36.

Vargo, L. S., & Lusch, F. R. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution.Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 1-10.

 

Strategisk perspektiv versus praksis perspektiv (her inngår flere av de over også)

* Alam I. and Perry C. (2002). A customer-oriented new service development process. Journal of Services Marketing 16: 515-534

Brown JS and Duguid P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation.Organization Science 2: 4.

Cooper, R. G. (2014). What's Next? After Stage-Gate. Research Technology Management, 57(1), 20-31.

Fuglsang L. and Sørensen (2011). The balance between bricolage and innovation: management dilemmas in sustainable public innovation. The service industries journal. Vol. 31, No 4, 581-595

Salerno, M. S., Gomes, L. A. d. V., Silva, D. O. d., Bagno, R. B., & Freitas, S. L. T. U. (2015). Innovation processes: Which process for which project? Technovation, 35, 59-70.

Toivonen M., and Tuominen T., (2009). Emergence of innovations in services. The service industries journal. Vol. 29, No 7, July (887-902).

 

Mer spesifikt på medarbeider- og brukerdrevne innovasjonsprosesser:

Amundsen Oscar, Gressgård Leif Jarle, Hansen Kåre, & Aasen Tone Merethe (2011). Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus. Søkelys på arbeidslivet 03/2011, Universitetsforlaget

Bogers, M., Afuah, A. and Bastian, B. (2010). Users as Innovators: A Review, Critique, and Future Research Directions, Journal of Management, Vol. 36 No. 4, pp. 857-875.

Engen, M. and Magnusson, P. (2015). Exploring the role of front-line employees as innovators, The Service Industries Journal, Vol. 35 No. 6, pp. 303-324.

* Hauge, A (2011). Sports equipment; mixing performance with brands – the role of the consumers. I Pike, A. J. (Red.), Brands and branding geographies (s. 91–106). Cheltenham: Edward Elgar publishing

* Høyrup, S. (2012). Employee-Driven Innovation: A New Phenomenon, Concept and Mode of Innovation. In S. Høyrup, M. Bonnafous-Boucher, C. Hasse, M. Lotz & K. Møller (Eds.), Employee-Driven Innovation: A New Approach (pp. 3-33). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Magnusson, P. R. (2009). Exploring the Contributions of Involving Ordinary Users in Ideation of Technology-Based Services. Journal of Product Innovation Management, 26(5), 578–593

* Sundbo, J., & Toivonen, M. (2011a). Introduction. In J. Sundbo & M. Toivonen (Eds.), User-based Innovation in Services (pp. 1-21). Cheltenham: Edward Elgar.

Sørensen, F., Sundbo, J., & Mattsson, J. (2013). Organisational conditions for service encounter-based innovation.Research Policy, 42(8),

von Hippel, E. (2001). Perspective: User toolkits for innovation.Product Innovation Management, 18, 247-257.

Åkesson, M., Skålén, P., Edvardsson, B., & Stålhammar, A. (2016). Value proposition test-driving for service innovation: How frontline employees innovate value propositionsJournal of Service Theory and Practice, 26(3), 338-362.

Supplerende

Adler P and Heckscher C. (2011). Building a collaborative enterprise. Four keys to creating a culture of trust and teamwork. Harvard Business Review 2011.

Hernes, T & Kofoed A.l. (red) (2007). Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé. Fagbokforlaget. Bergen. Kap. 1-4, (6-7), 10-11

Rubalcaba, L., Michel, S., Sundbo, J., Brown, S. W., & Reynoso, J. (2012). Shaping, organizing, and rethinking service innovation: A multidimensional framework. Journal of Service Management, 23(5), 696-715.

Rønningen, M., & Slåtten, T. (Red.). (2012). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget, kap 1-2 (ca 40 sider)

Sørensen E and Torfing J. (2011). Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, København:  Jurist- og Økonomforbundets forlag

Van de Ven AH. (1999). The Innovation journey, Oxford: Oxford University Press. Kap 2

Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. Annual Review of Psychology, 50(1), 361-386.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L