Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INN3035

Brand Management and Innovation

Emnekode: INN3035

Semester: Vår
Antall studenter: 5-15 regner jeg med
Emne ansvarlig: Anne Jørgensen Nordli

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management; Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th edition. Harlow: Pearson

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Keller, K. L. (2016). Reflections on customer-based equity: perspectives, progress, and priorities. Academy of Marketing Science Review, 6, 1-16. doi:10.1007/s13162-016-0078-z

Davis, J. C. (2007). A conceptual View of Branding for Services. Innovative Marketing, volume 3, Issue 1.

Füller, J., Matzler, K., & Hoppe, M. (2008). Brand community members as a source of innovation. Journal of Product Innovation Management, 25(6), 608-619.

*Toivonen, M. (2010). Different types of innovation processes in services and their organisational implications. In Gallouj, F., & Djellal, F. (eds.)The handbook of innovation and services: A Multi-disciplinary Perspective (221-249). Cheltenham: Edward Elgar.

*Alam, I., & Perry, C. (2002). A customer-oriented new service development process. Journal of services Marketing, 16(6), 515-534. doi:10.1108/08876040210443391

*Gault, F. (2013). Innovation indicators and measurement: an overview. In F. Gault, Handbook of Innovation Indicators and Measurement. Cheltenham: Edward Elgar

*Fagerberg J. (2005). Innovation: A Guide to the Literature. In Fagerberg J., Mowery D. C. and Nelson R. R., The Oxford handbook of Innovation. New York: Oxford University Press

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L