Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KPL1007/1

Prosjekt, organisering, marked

Emnekode: KPL1007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 45
Emne ansvarlig: Johan Fredrik Urnes

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Elstad, B., & Paoli, D. (2014). Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo: Cappelen Damm. Pensum: Hele boka (327 s.)

Kolb, B. (2013). Marketing for cultural organizations : New strategies for attracting and engaging audiences (3rd ed.). New York: Routledge. ISBN: 978-0-415-62697-2 (190 sider)

Larsen, H. (2017). Jusshåndbok for konsertarrangører. Oslo: Norske konsertarrangører. (56 s.)

Westhagen, H. (red.) (2008). Prosjektarbeid : Utviklings- og endringskompetanse. Oslo. Gyldendal akademisk. (7–189 og 216-346)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Bråthen, Tore (red.) (2001). Foretaksrett. 43 - 49, s. 63 - 69 og s. 147 - 169, tot. 34 sider, Gyldendal akademisk, Oslo

Fra Kristin Danielsen (red.) Om publikumsutvikling(2010), Norsk publikumsutvikling, Bergen http://norskpublikumsutvikling.no/assets/insights/Om-publikumsutvikling.pdf

  • Bjørnsen, Egil (2010):      ”Publikumsutviklingens begrensninger”(s. 109 – s. 121)
  • De Paoli, Donatella (2010)      «Hvordan organisere seg frem til bedre publikumsutvikling?» (41 – 52 )
  • Gran, Anne-Britt (2010):      ”Hva kan publikumsutvikling være? : En helhetlig tilnærming”(s. 11- s. 22)
  • Mælen, Kjell-Magne (2010):      ”Publikumsutviklingens kjerne”(s. 23 – s. 34)

* Dysthe, O., F. Hertzberg, T.L. Hoel (2000): Lese for å skrive – bruk av kilder. i Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 3, s. 25-38. (13 s.)

* Glosvik, Ø. (2011): "Brennheit organisering i førti minus" i Syn og segn 117(4), s. 38-51 (14 sider)

Griffin, Caroline (2007): This Way up - a Flatpack Guide to Marketing the Arts, London: Arts Marketing association in association with Arts Council England. pdf lagt ut på Fronter

* Grothen, Geir og Reksten, Connie, (2010): "Arrangering som prosjektarbeid" i Kulturfagene. Oslo: Spartacus. Ett kapittel s. 187-218, (31 s.)

* Hill, Elizabeth, Terry O'Sullivan, and O'Sullivan, Catherine (2003): kap. 2 – “Audiences” i Creative Arts Marketing (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier, (s 36-66)

* Hirst, Marion Holthe og Lønneid, Svein Ivar (2015): Arbeidsrett i et nøtteskall, s. 52 – 70 og 75 – 93 , tot. 36 sider. Oslo: Gyldendal akademisk

* Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2007): "Organisasjonsstruktur". I: Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. (50 s.)

Mcintyre, Morris Hargreaves (2014): Audience Atlas Norway, Market report, June 2014 UTDRAG – side 1-41 og side 153-160. Rapporten er publisert på http://norskpublikumsutvikling.no/assets/insights/Oslo-Atlas-Rapport.pdf

Osborne, Angela og Rentschler, Ruth (2010): "Conversation, Collaboration and Cooperation: Courting New Audiences for a New Century" iO’Reilly, Daragh og Kerrigan, Finola (eds), Marketing the Arts – A fresh approach (2010) , Routledge, New York (s. 54-71) http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30029520/rentschler-conversationcollaboration-2010.pdf

* Tangen, Karl-Fredrik (2006): "De sterkes nettverks styrke" i Tenk nettverk. Oslo: Vidarforlaget, s. 131-152 (22 s.)

* Wennes, Grete (2006): ”Ledelse av kunsten – fyrbøterjobben” i Kunstledelse : Om ledelse av og i kunstneriske virksomheter, 123 – 144 (22 s.). Oslo: Abstrakt forlag

Supplerende

Westhagen, H. (red.) (2008). Kap. 11, «Lønnsomhetsanalyse av prosjekter» i Prosjektarbeid : Utviklings- og endringskompetanse, Oslo. Gyldendal akademisk. (7–189 og 216-346)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L