Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > LEDPRO2

Ledelse av prosesser(LAP) del 2

Emnekode: LEDPRO2

Semester: Vår
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Randi Bredvold

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Elgaard Sørensen, E. m. fl. (red) (2008): Ledelse og læring – i organisationer. København: Hans Reitzels Forlag. 240 sider
Elkjær, B. (2013): Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur. 200 sider
Heinskou, T. og Visholm, S. (red) (2007): Psykodynamisk organisationspsykologi. På arbejde under overflaten. København: Hans Reitzel,. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 14. 104 sider
Nielsen, K. og Kvale, S. (red) (1999): Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (s. 5-52, 70-89, 149-165, 182-215). 115 sider
Rennemo, Ø. (2006): Levèr og lær. Aksjonsbasert utvikling i resultatorienterte organisasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.170 sider
Rønning, R. og Lesjø. J. H.. (2015) Vårt politiske Norge. Fagbokforlaget. 4.utgave. Kapittel 11 Desentralisert offentlig myndighet (60 sider) og kapittel 12 Omstilling og endring i ofentlig sektor (21 sider) 81 sider
Wenger, E. (2004, original i 1998): Praksisfællesskaber - læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels forlag. 335 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Bredvold, R. (2011). Hvem er jeg? I Entreprenørens fortelling. En identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet (s. 43-57). Doktorgradsavhandling, Karlstad Universitet. 16 sider          
*Colbjørnsen, T. (2003): Empowerment av medarbeidere. I Colbjørnsen, T: Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 124–134). 11 sider
*Greenwood, D. J. og Levin, M. (2007): Introduction to Action Research. Social Research for Social Change. Second edition. London: Sage Publications. Kap 1 og 2, 30 sider

*Lysø, I. H., Mjøen, K., Levin, M. (2011): Using collaborative action learning projects to increase the impact of management development. International Journal of Training and Development. Volume 15, Issue 3, 210–224. 15 sider

*Risan, H.  (2014). Lederrelasjonens betydning for empowerment hos medarbeidere. I: Tveiten, S., & K. Boge (red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.156–165). 10 sider

*Thorsrud, E. og Emery, F. E. (1969): Feltforsøk i bedriftslivet som ledd i samarbeidsprosjekt. I: Karlsen, J.E. (red) (2015): Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Organisasjonsfaglig kanon. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 85-103, inkl. innledning av Turid Moldenæs). 18 sider

*Volz-Peacock, M, Carson, B., Marquardt, B. (2016): Action Learning and Leadership Development. Advances in Developing Human Resources. Volume 18, Issue 3, 318-333, 16 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L