Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA1001/3

Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Emnekode: OLA1001/3

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Emne ansvarlig: Trude Eide

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget, 4. utg. 500 s. ISBN 978-82-450-1445-7, h.

Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget. 4.utg. 203 s.. ISBN 978-82-450-1446-4

Pettersen, R. C.  (2016). Oppgaveskrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for høgskolestudenter, 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02676-3               

Rønning, R. og J.H. Lesjø (2015). Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Arnulf, J.K. (2014): «Kommunikasjon og ledelse» i Brønn, P.S. og J.K. Arnulf (red.): Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget (s.126-148).

* Busch,T., J.O. Similä og J.O. Vanebo (2003): Organisasjon og ledelse. Et integrert perspektiv. Arbeidsbok og casesamling. Kap.6. Oslo: Universitetsforlaget (s. 43-52).

* Børve, H. E. og E. Kvande (2015): «Den nordiske modellen i et internasjonalt selskap i Norge» i Alsos, G.A., H. Bjørkhaug, A. Bolsø og E. Ljunggren (red.): Kjønn og næringsliv i Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

* Hernes, T. (2010): «Et bakteppe,» kap. 1 i Arbeidsinkludering. Oslo: Gyldendal Akademisk (s.13-42)

* Jørgensen, S. og L.J. Tynes Pedersen (2013): Ansvarlig og lønnsom. Kap. 1. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 21-43).

* Peggy, S.B., Ø.Ihlen (2009): Åpen eller innadvendt – omdømmebygging for organisasjoner. Kap. 1, 4. Oslo: Gyldendal Akademisk (s.11-24 og s.79-99).

* Berg, M. E., & Ribe, E. (2013). «Coaching: et verksted for læring» i Berg, M.E. og E. Ribe Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (s. 11–32).

* Berg, M. E., & Ribe, E. (2013). Selvledelse: å ta styringen i eget liv. I bok av samme forfattere, Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (3. utg.). (s. 211–234). Oslo: Universitetsforlaget.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L