Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RLL2001/1

Destinasjonsledelse

Emnekode: RLL2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Monica A. Breiby

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Morrison, A. M. (2013). Marketing and managing tourism destinations. Cornwall: Routledge. 579 sider.

Kamfjord, G. (2016). Det helhetlige reiselivsproduktet. Destinasjonsledelse. Bind 2. Oslo: Fagspesialisten. 279 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Blain, C., Levy, S. E., & Ritchie, J. R. B. (2005). Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research,43(May), 328-338.

* Breiby, M.A. (2009). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. In H. Teigen, M. Mehmetoglu, & T. Haraldsen (Eds.), Innovasjon, opplevelser og reiseliv (pp. 11-39). Bergen: Fagbokforlaget.

* Breiby, M.A. (2012). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. En sammenligning av to nasjonale turistveger. In M. Rønningen, & T. Slåtten (Eds.), Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst  (pp. 101-127). Bergen: Fagbokforlaget.

* Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B. (1993). The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment. Journal of Travel Research,31(4), 3-13.

* Ekrann, E. & Flydal, J. (2015). Fra annonsør til merkevarepublisist, Medialounge.

Hjalager, A.-M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23, 465-474.

Innovasjon Norge (2010). Håndbok for reisemålsutvikling. 

*Mattsson, J., Sundbo, J., & Fussing-Jensen, C. (2005). Innovation Systems in Tourism: The Roles of Attractors and Scene-Takers. Industry & Innovation, 12(3), 357-381.

Munar, A.M. (2012). Social Media Strategies and Destination Management. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism,12(2), 101-120.

* Overvåg, K. & Ericsson, B. (2016). Fritidsboligdestinasjoner og regional utvikling i fjellområdene. In Viken, A. (Ed.), Turisme – Destinasjonsutvikling (226-245). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 

Pearce, D.G. (2015). Destination management in New Zealand: Structures and functions. Journal of Destination Marketing & Management, 4, 1-12.

Pechlaner, H., Raich, F., & Zehrer, A. (2007). The Alps: Challenges and Potentials of a Brand Management. Tourism Analysis,12, 359-369.

* Rønningen, M. (2009). Innovasjon i reiselivsnæringen. In H. Teigen, M. Mehmetoglu, & T. Haraldsen (Eds.), Innovasjon, opplevelser og reiseliv (pp. 11-39). Bergen: Fagbokforlaget.

* Rønningen, M. (2012). Innovativ bygdeturisme? In M. Forbord, G.-T. Kvam, & M. Rønningen (Eds.), Turisme i distriktene (pp. 109-132). Trondheim: Tapir.

* Rønningen, M., & Nordli, A. J. (2016). Er reiselivsnæringene innovative eller ikke? (pp. 73-97). Vallset: Oplandske bokforlag, cop. 2016.

* Shankman, S. (2014). Content marketing Trends for Innovative Tourism Boards, Skift Report #26. 24 sider.

* Skjeggedal, T., Overvåg, K., Arnesen, T. & Ericsson, B. (2015). Hytteliv i endring – fra fritidsbolig til flerhushjem. In Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (Eds.), Fjellbygd eller feriefjell? (55-77) Bergen: Fagbokforlaget.  

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L