Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

INN3024

Emnekode: 

Semester: Vår
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Sveinung Jørgensen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015). Responsible and Profitable: Strategies for Sustainable Business Models. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Dette vil bli delt med studentene i Fronter ved kursstart. 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L