Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RLU2001/1

Pakking, prissetting og distribusjon av reiselivs- og opplevelsesprodukter

Emnekode: RLU2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Terje Onshus

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hjertnes Frode  &  Sending Aage (2014) ; Økonomistyring for LØM-emnet, fagbokforlaget ( 70 sider)

Cooper, Chris (2012): Essentials of tourism. Pearson Financial Times/Prentice Hall; Harlow (25 sider) - Obligatorisk pensum  i innføring i reiseliv,  H 2016. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium reisejuss, distribusjon og prissetting av reiselivsprodukter:

* Forsdahl, Rolf (2004) Reisejuss- for bransje, studenter og reisende; Fagbokforlaget. Side 23 - 29,  side 36 og 37, side 45 – 52, side 62 – 74, side 80 -82,  totalt 33 sider

* Buhalis, D., Laws, E. (2001). Tourism distribution channels: practices, issues and transformations. London: Continuum. ( 62  sider).  Side 7 -30, side 33 -50, side 119 -134 og side 351 -368.

* Sending, Aage (2006); Innføring i bedriftsøkonomi, 4. utgave,  Fagbokforlaget  (58  sider) Side 60 -80, side 84 -87, side 94 -97, side 105 -110, side 135 -158

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L