Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2010 / 2011

Pensum 2010 / 2011

Aktuelt pensum må velges fra avdelingslisten under. Hvilke studier som hører til hvilken avdeling finner du her:

  • Ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) finner du studier som års- og bachelorstudier i juss, psykologi, vernepleie, sosialt arbeid, barnevern og masterstudier i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge og velferdsforvaltning. I tillegg en rekke videreutdanningstilbud innen økonomisk rådgivning.karriereveiledning, helserett m.m
  • Ved Avdeling for økonomi- og organisasjonsfag (ØKORG) finner du studier som års- og bachelorstudier innen reiselivsfag, organisasjon- og ledelse og økonomi- og administrasjon pg masterstudier innen innovasjon- og næringsutvikling og moderne forvaltning (MPA). I tillegg en rekke videreutdanningstilbud innen lønns- og personalarbeid, kommunikasjonsrådgivning, personalutvikling og ledelse m.m
  • Ved Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap (HIS) finner du studier som års-, bachelor og masterstudier innen sosiologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, idrett, samtidshistorie og internasjonale studier. I tillegg en del videreutdanningstilbud innen pedagogiske fag, arkivstudier m.m
  • Ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (TVF) finner du studier som års-, bachelorstudier og masterstudier innen film- og fjernsynsvitenskap, kulturprosjektledelse, kunsthistorie og praktiske fjernsynsfag.
  • Ved Senter for livslang læring (SeLL) finner du ulike videreutdanningstilbud
    20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L