Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2010 / 2011 > Pensum tilhørende ØKORG - Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Pensum tilhørende ØKORG - Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Emne Studium Emnekode Semester
Organisasjonsfag Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA1017/1 Høst 2010
Innføring i økonometri Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i reiselivsledelse, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (Bachelor i organisasjon og ledelse følger OLA1007) ØKA1023 Vår 2011
Innføring i økonometri Bachelor i reiselivsledelse og Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser RLS2005 Vår 2011
Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1001 Høst 2010
Matematikk Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon Øka1018 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon Øka1015 Høst 2010
Statistikk Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA1011 Vår 2011
Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA1016 Høst 2010
Budsjettering, investering og finansiering Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA 1019 Høst 2010
Foretaksstrategi Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1021 Høst 2010
Internasjonal økonomi Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2010
Økonomi og organisasjon Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA2004 Høst 2010
Finansregnskap 2 Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1012/1 Vår 2011
Økonomistyring Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA2002 Vår 2011
Reiseliv på web - markedsføring av destinasjoner ved hjelp av lyd og bilde Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA2001 Høst 2010
Ledelse og arbeidsmiljø Bachelor i organisasjon og ledelse Ola 2001 Høst 2010
Innføring i reiseliv Bachelor i reiselivsledelse, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, Årsstudium i reiseliv og turisme RLT1001 Høst 2010 / Vår 2011
Organisasjonsutforming i offentlig sektor Master i Public Administration INN3005 Høst 2010
Arbeidslivets sosiologi Bachelor i organisasjon og ledelse, Bachelor og Årstudium i sosiologi OLA1002/1 Høst 2010
Bedriftsøkonomisk analyse Bachelor i reiselivsledelse og Bachelor i ledelse og markedsføring av turismeopplevelser RLS 1017 Høst 2010
Personal- og kompetanseledelse Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL) OLA 2002 Høst 2010
Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap) Master i innovasjon og næringsutvikling, Master i Public Administration INN3001/2 Høst 2010
Coaching og organisasjonspsykologi Personalutvikling og ledelse, del 1 Høst 2010 / Vår 2011
Flernivåstyring og EU/EØS-forvaltning Master i Public Administration PAD3002/1 Høst 2010
Utvikling og ledelse av reisemål Bachelor i reiseliv RLS2004 Høst 2010
Innovasjon og ledelse av reiselivsbedrifter Bachelor i reiseliv RLS 2007 Høst 2010
Attraksjons- og opplevelsesutvikling BA i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser , BA i reiselivsledelse RLT1002 Høst 2010
Serviceledelse Bachelor i reiseliv, Bachelor i opplevelses-og attraksjonsutvikling, BA i Organisasjon og ledelse RLS1010 Høst 2010
Kreative prosesser Ba i opplevelses-og attraksjonsutvikling, Ba i organisasjon og ledelse, Ba i kulturprosjektledelse OPA 1004 Høst 2010
Personalarbeid Lønns- og personalarbeid PADMPÅ Høst 2010
Entreprenørskap Master i innovasjon og næringsutvikling INN3002/1 Høst 2010
Lønnsarbeid Lønns- og personalarbeid 2RELØSKA Høst 2010
Organisasjon, kommunikasjon og ledelse Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning KOM1001/1 Høst 2010 / Vår 2011
Næringspolitikk og næringsutvikling Master i innovasjon og næringsutvikling INN3003 Høst 2010
Innføring i økonometri Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2010
Mikroøkonomi Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2010
Mikroøkonomi Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2010
Strategi og markedskunnskap Bachelor i reiseliv RLS1018 Høst 2010
Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse Bachelor i organisasjon og ledelse 2006 Vår 2011
Prosjektledelse i praksis Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1004/2 Vår 2011
Innføring i økonometri Bachelor i reiseliv og Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS2005 Vår 2011
Finansiell økonomi BØA2 / BØA3 ØKA2008 Vår 2011
Flernivåstyring, partnerskap, planlegging Master i Public Administration dybde/bredde PAD3001/1 Vår 2011
Makroøkonomi Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA1022 Vår 2011
Ressurs- og miljøøkonomi Bachelor i økonomi og administrasjon Vår 2011
Markedsføring Bachelor og årsstudium i økonomi og administrasjon, Bachelor i reiselivsledelse, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, Årsstudium i reiseliv og turisme ØKA1013 Vår 2011
Merkevareledelse Bachelor og årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1024 Vår 2011
Ledelsesteorier Master i Public Administration - Moderne Forvaltning INN3006 Vår 2011
Praksisemne Bachelor i organisasjon og ledelse OLA 2005 Vår 2011
Prosjektledelse Årsstudium i reseliv og turisme, Bachelor i reiselivsledelse, bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser OLA1004/1 Vår 2011
Personalarbeid Lønns- og personalarbeid 2PADMAT Vår 2011
Nature based travel and ecotourism Valgkurs (Bachelor i reiseliv, bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling m.fl.) RLS1008 Vår 2011
Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1007 Vår 2011
Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L