Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Nettpublisering

  • Språk og stilguide
  • Profil håndbok
  • Nyttige tips
  • Hjelpemidler
  • Teknisk dokumentasjon (IT Wiki)

Brukerveiledning for publisering på hil.no

Høgskolens kommunikasjon skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt for andre og krav til intellektuell redelighet. Høgskolen skal gjennom sin kommunikasjon fremme en bærekraftig utdanning og samfunnsutvikling. Vi skal ivareta et godt språk og fremme kvalitet i all vår kommunikasjon internt og eksternt.”

Disse sidene skal gi deg en rask og enkel innføring i bruk av nettpublisering på hil.no. Den første delen er ment for alle, mens den siste delen er for de som arbeider daglig med nettsider og har redaktørfunksjoner.

Det er viktig at språk og stilguide leses før du går igang med publiseringen. Denne vil det bli referert til flere steder i brukerveiledningen.

Grunnleggende opplæring i nett publisering

Avansert bruk av nett publiseringen

Sist oppdatert: Erland Flaten 10.05.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L