Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Nettpublisering > Avansert redigering

Avansert redigering

I bunn av siden finner du en avansert oversikt over siden du står på.

Relasjoner: En relasjon er visning over objekter (bilder, sider o.l) som er linket til eller har en link til gjeldende side.
Plasseringer: Viser hvor siden er plassert. Her kan du også plassere gjeldende side på flere steder.
Underelementer: Viser sider o.l som ligger under gjeldende side. F.eks i eksempelet under viser den filer som er lagret under gjeldende side.
Venstre klikker du på ikonet til et under element så får du opp en meny som gir deg mange nye muligheter. Her kan du raskt flytte, kopiere, fjerne sider. Du har også mulighet til å laste opp flere filer samtidig hvis du f.eks skal laste opp mange dokumenter samtidig.

Plassering av sider flere steder

En publisert side kan plasseres flere steder ved å bruke "Legg til plassering" knappen i topp menyen. Når siden oppdateres så vil oppdateringen også være synlig alle steder siden er plassert. Det vil altid være en hovedplassering for en side. Oversikt over plasseringer for en side finner du i bunn under Plasseringer.

Plasseringen gjelder kun for den siden du plasserer og ikke under sider eller elementer som f.eks høyrebokser.

Flytting av sider

Trykk på flytt ikonet, og velg hvor du vil flytte siden. Når du flytter en side flytter du også alle underliggende sider.

Kopiering av sider

For å kopiere en side må du stå på en underliggende side av den du skal kopiere. Skroll ned i bunn av siden og finn igjen den siden du vil kopiere. Venstre klikk på ikonet ved siden av og velg kopier fra menyen. Velg så hvor du vil legge den nye kopien. En kopiering tar kun den siden du velger å kopiere og ikke underliggende sider som f.eks høyrebokser o.l. Hvis du vil kopiere en side og alle underliggende må du velge Kopiere subtre fra menyen istedet for bare kopier.

Bytte om en side

Du kan bytte om underliggende sider / elementer med en annen side ved å bruke "Bytt med en annen node". Dette valget finner du ved å venstre trykke i bunn av siden på ikonet ved siden av siden du vil bytte med. Velg her Avansert og bytt med en annen node. Velg så siden du vil bytte med. Du bytter da om alle underliggende elementer med den siden. F.eks høyrebokser, filer o.l. Dette er en viktig funksjon hvis du f.eks skal lage en ny forside for en side som har veldig mange underliggende sider.

Sorteringer

Du kan sortere undersider ved å trykke på sorterings ikonet under redigerings sporet i toppen av siden.

Du får da opp en liste over underliggende innhold. Her kan du velge forskjellige typer sortering.

Sortering er brukt mye for å forandre rekkefølgen på venstre menyer eller høyrebokser.

Tips: Hvis du velger Priority som sortering kan du dra og slippe innholdet i listen med venstre mus knapp.

Sist oppdatert:  22.11.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L