Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Nettpublisering > Forside og startside

Administrere innhold på forside og startside

Innholdet på en forside og startside administreres via blokker(block) og layouts.

Redigering av en forside / startside

I layout valget setter du spalte delingen av siden. Du bør være sikker på innholdet her før du går videre. Endringer fra en layout til en annen kan resultere i at du mister innholdet du har lagt på siden.

Zoner er selve spaltene siden er delt inn i. I hver enkelt zone kan du legge inn blokker (block)

Du kan velge flere typer blokker i hver enkelt zone, og blokkene kan sorteres slik du selv ønsker.

Legge til ny blokk
add_block_001
Velg blokk type og trykk "Add block" knappen. Denne havner da på bunn hvis det ligger blokker i zonen fra før. Du kan venstre klikke i en blokk og trekke den oppover for å sortere rekkefølgen.
Legge innhold i en blokk
Legg_til_i_blokk
For å legge til innhold i en blokk så trykker du "Add item" knappen og velger innholdet du ønsker og legge inn.
Administrere innhold

Du kan endre rekkefølgen på blokk innholdet ved å venstre klikke og trekke det opp eller ned.

Du kan også fjerne innhold ved å krysse av og velge "Remove selected" knappen.

Blokk typer
Add_block

20 Nyheter brukes til å vise nettsider som nyheter på en side.

Bokser og bannere brukes til å vise infobokser eller bannere.

Liste blokk lager en liste med linker til valgte sider.

Feed reader viser en liste fra en nyhets feed (RSS)

Slideshow viser et rullerende slideshow av nettsider

Tabs viser knappevalg av valgte sider.

Sist oppdatert:  22.11.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L