Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Nettpublisering > Opprette ny side

Opprette ny side

Gå til aktuell side hvor ny side skal opprettes.Velg aktuell mal fra menyen som viste på bildet nedenfor. De vanligste malene er Nettside, Høyreboks, Link og File.

Lag ny side

Klikk så på ikonet med et pluss tegn.

Ny nettside

Fyll ut feltene og sett hake ved "Vis menytittelen i venstremenyen" dersom siden skal være synlig i venstre menyfelt.

Rull nedover og klikk "Send til publisering".

Oversikt over de mest bruker sidemalene.

Sist oppdatert:  21.11.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L