HiL > Profil > Nettpublisering > Redigere en side

Skriv ut Skriv ut

Redigere en side

Redigere en vanlig webside

Verkøtylinje eZ

Når du kommer til den siden hvor du har rettigheter får du opp en verktøylinje øverst på siden.

Trykk på redigerings ikonet for å starte redigering av siden.

Skrive verktøy

Skrive verktøy

Her kan du skrive/redigere teksten.

Når du har gjort de endringer du måtte ønske, ruller du deg nedover på siden til knappen "Send til publisering"

Send til publisering

Ønsker du ikke publisere endringene kan du velge "Lagre utkast", da finner du dem igjen under "Mine utkast" når du vil arbeide videre.

Utkast

Ønsker du ikke publisere endringene velger du "Forkast utkast"

Sist oppdatert:  19.11.2010

Nettpublisering

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L