Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Språk- og stilguide

Språk- og stilguide for hil.no

I Statens kommunikasjonspolitikk står det bl.a. at Staten skal bruke et klart språk som skal kunne forstås av alle aktuelle målgrupper. Språket i statlige tekster skal være korrekt, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskrivning og målbruk. I all offentlig kommunikasjon skal en ivareta et godt språk og fremme kvalitet i all vår kommunikasjon internt og eksternt.

Nettstedet hil.no er en av de viktigste kanalene for kommunikasjon ved høgskolen og skal til enhver tid ha nyttig, oppdatert og korrekt informasjon tilpasset den enkelte målgruppe. Hil.no skal også bidra til en enhetlig kommunikasjon av høgskolens virksomhet.

Et av tiltakene for å oppnå dette er standarder for publisering av tekst, bilder, animasjon og video i form av Språk- og stilguide for hil.no.

I dette dokumentet vil du finne noen generelle råd og retningslinjer for publisering på hil.no.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.12.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L