Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Språk- og stilguide > Introduksjon

Introduksjon

Hil.no er et nettsted med ulike type sider og med flere målgrupper. Dette stiller krav til forarbeidet før publisering. Svar på spørsmål som: Hvem er det du ønsker å nå? Hva er det du ønsker å oppnå hos disse? vil være førende for hvor og hvordan du presenterer stoffet.

På www.hil.no opererer vi med to hovedtyper av innganger til innhold (Nivå 1)

  • Faktabasert toppmeny (Studier, Forskning, Om høgskolen, Oppdrag & samarbeid + Biblioteket) med undermenyer i flere ledd (nivå 2, 3 etc.)
  • Målgruppebasert toppmeny (Medarbeiderportalen, For studenter, English)

Skaff deg en oversikt over de områdene som dekkes i hovedmenyene på hil.no, og bestem deretter hvor din informasjon best hører hjemme. Forhør deg gjerne med flere. Kanskje ligger informasjonen der allerede, bare vinklet mot en annen målgruppe.

Stilnivå

I forhold til ordvalg og nivå for øvrig, vil vi tilstrebe en stil på nivå med en elev i videregående skole. Dette tilsvarer stilnivå i forskning.no og de yngste av vår egen målgruppe.

I forslag til kommunikasjonsstrategi for HiL skal all kommunikasjon bygge oppunder budskapet: Vi produserer kunnskap!
All kommunikasjon ved høgskolen skal dessuten bygge på og gjenspeile høgskolens verdier; åpenhet, nærhet, dialog, respekt og intellektuell redelighet.

Bruk de riktige trigger-ordene

Når brukeren kommer til hil.no, har han et mentalt bilde av det han leter etter, et såkalt ”trigger-ord”, i hodet. Kommer han fra en søkemotor, er det dette ordet han har søkt på der. Hvis brukeren ikke ser dette trigger-ordet på hil.no, kan han lett tro at innholdet rett og slett ikke finnes (selv om det er der, men under et annet navn).

Finn ut hvilke triggerord som fungerer for ditt tema og din målgruppe og bruk disse!

F. eks.: Leter han etter informasjon om ”briller”, kommer han ikke umiddelbart til å klikke på ordet ”synshjelpemidler”. Det har derfor ingen hensikt å bruke eget ”stammespråk” i tekster og navigasjon. Det fungerer dårlig å forsøke og ”oppdra” brukeren til nye ord og begreper på web. Finn derfor ut hvilke ord våre brukere benytter for den informasjonen de leter etter.

Bruk disse ordene og ikke vår egen, interne sjargong!

Bruk to- eller flerledds-strategier

Hvis du har krevende tekster som skal formidles, bør du vurdere å gjøre det over to forskjellige sider. Lag en enkel og tabloid tekst som forteller at innholdet finnes, eller eventuelt presenter hovedpoenget i den store teksten. Ha så en link videre til hele rapporten/teksten/utredningen for de som er spesielt interesserte i denne. Denne fullteksten kan du også vurdere å ha både som webside og som nedlastbart dokument (PDF). Dermed blir den både søkemotor-søkbar og enkel å håndtere for de som vil laste den ned, skrive den ut og lese den på papir.

Sidelengde

Optimalt antall ord på en nettside antas å være minimum 300 ord og maksimum 750.

Den delen av siden som er ”over folden” (som vi ser uten å skrolle) skal inneholde nødvendig og tilstrekkelig informasjon til at nettbrukeren skjønner poenget med siden.

Har du mye informasjon, som for eksempel presentasjon av et forskningsfelt, kan det være lurt å lage en høyreboks hvor brukeren raskt via lenker kan finne mer og utdypende informasjon.

Legg til rette for vertikal lesning

Gjør det mulig for brukeren å skape seg et raskt overblikk over saken/siden ved å kaste et blikk på siden. Virkemidler for vertikal lesning er blant annet:

  • Dele opp i avsnitt
  • Bruk av mellomoverskrifter 
  • Bruke linker 
  • Kulepunkter

Husk at disse (overskrifter, linker, kulepunkter) samlet skal gi en hel beskrivelse av saken når man bare leser vertikalt. Vær oppmerksom på at du kan "vri" hele innholdet i artikkelen/på siden avhengig av hvilke ord du velger å utheve/fokusere på, så vær forsiktig!

Velg vinkling

Vinkle innholdet mot målgruppa, som informasjonsside, som markedsføring, nyhetssak, osv. Husk at uansett er det viktig på nett å være vennlig.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.11.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L