Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Profil > Språk- og stilguide > Konsistensregler

Konsistensregler på hil.no

For helheten er det viktig at vi bruker samme skrivemåte, forkortelse, måte å skrive tall, menypunkter etc. Sjekk tilsvarende sider på hil.no eller spør dersom du er i tvil om hvordan du skal fremstille noe.

Anbefalte regler:

 • ”Prosent” skrives med bokstaver. 

  20 prosent av de spurte oppgav at…

 • Tall skrives med bokstaver til og med tolv

  En av fem rapporterte at ...

 • Unngå å bruke parenteser såfremt det ikke er forklarende forkortelser.
 • Forkortelser skrives fullt ut første gang, med forkortelsen i parentes.

  Høgskolen i Lillehammer (HiL).

  Lengre ned i teksten kan en godt gjenta dette grepet, dersom det er lenge siden dette ble gjort.

 • Skriv HiL med stor H, liten i, og stor L.
 • STORE BOKSTAVER OPPFATTES SOM SKRIKING og skal ikke benyttes på hil.no
 • Understreking oppfattes som lenker og skal ikke forekomme på hil.no (kommer automatisk ved reell lenking)
 • Kursiv er vanskelig å lese på nett og skal ikke benyttes på hil.no
 • Klokkeslett skrives slik: Kl. 1500 – 1900.
 • Telefonnummer skrives slik: Tlf. 61 28 80 00 eller Tlf. 951 76 193
 • E-post skrives og linkes slik: e-post: post@hil.no. Vi skal ikke benytte begrepet ”e-mail”.
 • Vis varsomhet med semikolon og anførselstegn. Anførselstegn brukes ved navn på filmer og bøker.
 • Ved sitat brukes vanligvis talestrek. Bruk anførselstegn kun ved ordrett sitering av uttalelser.

  - Jeg er ikke…, sier rektor. 

 • Bruk hele studienavn og stor bokstav i begynnelsen. Sjekk at navnet samsvarer med navnet i Studiehåndboka.
 • Jobbtitler skrives med liten bokstav på norsk og stor på engelsk
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.12.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L