Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Aktuelle tilbud

Aktuelle tilbud for enkeltpersoner

Studier 2017-2018

Matematikk 2 for 5. - 10. trinn, nettbasert (15+15 stp), Søknadsfrist 1.mars via Udir

Rådgivning 1 (15+15 stp) Søknadsfrist 1.mars via Udir

Videreutdanning for ansatte i PPT, (30 stp), Søknadsfrist 1.mars via Udir

Videreutdanning for ansatte i Barnehage, (30 stp), Søknadsfrist 1.mars via Udir

Sist oppdatert: Marianne Sveen 12.01.2017

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L