Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Engelskspråklig master i Special Education

Les mer om:

Se flyer for MA in Special Education

Søknadsfrist 1. mars 2016

Kontaktinformasjon:

Engelskspråklig master i Special Education

Illustrasjon Spacial Education

Fra høsten 2016 tilbyr HiL et nytt engelskspråklig internasjonalt masterstudium, MA in Special Education: Practical Skills Transformative Learning. Studiet er i spesialpedagogikk og vektlegger læringsprosesser som oppstår i møte med praktiske og estetiske aktiviteter.

Masteren er for studenter med interesse for å utforske og bidra til å utvikle alternative tilnærminger i spesialpedagogikk.

Samlinger i England og Norge

Studiets organisering og arbeidsform vektlegger studentenes egne praktisk-estetiske erfaringer/ferdigheter. 
Practical Skills Transformative Learning er et to-årig masterløp med samlinger lokalisert vekselvis i Nailsworth (England) og Lillehammer (Norge).

Teoretiske studier og filosofiske debatter vil kombineres med refleksjoner i praktisk anvendelse og eksperimentell læring i ulike verksteder/virksomheter/workshops.

Tilrettelegger for kristisk diskusjon

Gjennom denne kombinasjonen av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger, søker masteren å legge tilrette for kritisk diskusjon, evaluering og utvikling av nye og innovative tilnærminger i utdanningsfeltet, spesielt med referanse til barn og unge med lærevansker og/eller spesielle behov.

Ulike spesialpedagogiske perspektiver vil problematiseres og utfordres.

Sist oppdatert: Gunnar Furseth Klinge 28.10.2015

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L