Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Kompetanse for kvalitet

COLOURBOX1242039

Kompetanse for kvalitet

Videreutdanning for lærere

Gjennom Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 får 5000 lærere tilbud om et studieløp hvert år.

Videreutdanningen skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet. 

Finansiering

Lærere får enten stipend eller frikjøp gjennom en vikarordning for å øke sin kompetanse. På Utdanningsdirektoratets sider finner du mer informasjon om Kompetanse for kvalitet, søknadsprosedyre og hvordan utdanningen finansieres.

Søknadsprosessen

Søknadsperioden er 1.februar - 1.mars via udir sine sider

Søknadsprosessen foregår på følgende måte:

  • Lærere må ha avklart med rektor at det er i orden å søke om deltakelse i videreutdanningsordningen, og søker deretter på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 1. mars
  • Søknaden vil bli sendt til skoleeier, som velger hvilke søknader som skal prioriteres innen 15. mars.
  • Utdanningsdirektoratet vurderer alle søknader samlet og fordeler plasser innen utgangen av april .
  • Høgskole og skoleeier får beskjed om hvem som er tildelt plass.
  • Høgskolen sender informasjon til hver enkelt student hvordan de skal registrere seg på studiet (dokumentasjon på opptakskrav må sendes inn)

Noen av studiene som du kan få permisjon til å gjennomføre, har Utdanningsdirektoratet kjøpt i sin helhet fra universiteter og høgskoler. Hos Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer tilbys

Se Høgskolen i Innlandets hjemmesider for flere tilbud https://web-ui-prod1.hihm.no/studier/fagomraader/skole-og-barnehage/kompetanse-for-kvalitet

Dersom du er interessert i et av disse studiene, trenger du kun å søke via udir.no innen 1. mars. Det er Utdanningsdirektoratet som bestemmer hvilke lærere som får plass på disse forhåndskjøpte studiene.

Sist oppdatert: Marianne Sveen 12.01.2017

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L