HiL > Skolesider > Kompetanse for kvalitet > nettMAT2, 5.-10.trinn

Skriv ut Skriv ut

Matematikk 2, 5. - 10. trinn - 100% nettbasert

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer? Høsten 2015 har du muligheten til å studere Matematikk 2, 5.-10. trinn som nettstudent.

 

Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Lillehammer har sammen utviklet et 100% nettbasert studie, der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Søknadsfrist for 15/16 er 15. mars 2015.

Partnere

 

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng. Emne 1 gjennomføres høsten 2015 med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres våren 2016 med digital eksamen i juni.

 

Organisering og arbeidsmåter

Hvert emne er organisert i 7 moduler av 2 ukers varighet, der du arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver, tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet.

Du får muligheten til å studere når det passer deg og hvor du vil innenfor tidsrammene til hver enkelt modul. Modulene er «LIVE» i 2-3 uker. De inneholder obligatoriske oppgaver med gitte tidsfrister. Det er et styrt løp som skal hjelpe deg å studere uten å bli liggende etter og ende opp med store skippertak.

Samtidig som modulene løper, vil du bli utfordret til å arbeide med et selvvalgt utviklingsprosjekt (innenfor fagrammene). På dette utviklingsprosjektet vil du få veiledning av egen veileder samt få feedback fra medstudenter. Utviklingsprosjektet i emne 1 blir en del av eksamen til emne 1, og utviklingsprosjektet til emne 2 blir en del av eksamen i emne 2. Arbeidet med utviklingsprosjektet samt lesing av pensumlitteratur har du større grad mulighet til å gjennomføre i perioder av semesteret da du har best tid.

Nettstudiet vil ligge på https://bibsys.instructure.com/.

Vi legger opp til læringsfellesskap og erfaringsdeling i hver enkelt modul. Du kan benytte ulike verktøy i læringsprosessen. Fra analoge verktøy til bruk av pc, nettbrett og mobil. Selve eksamen blir heldigital, slik at du ikke trenger å reise til en av høgskolene for å gjennomføre eksamen. Alle læringsressurser og aktiviteter blir liggende på nett, slik at du i prinsippet kan studere uten å være borte fra jobb med unntak av eksamen. Det digitale læringsmiljøet krever ikke avanserte datakunnskaper, og er svært brukervennlig tilrettelagt.

 

Kompetanse for kvalitet

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og retter seg spesielt mot studenter som mottar stipend. Dette kan benyttes på ulike måter, f.eks. til å frikjøpe deg selv fra undervisning om det skulle være behov for det. Studietilbudet vil også passe godt for lærere med vanlig frikjøp som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring.

 

Emne 1:Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori

har fokus på didaktisk teori og forskning, algebra, ligninger, funksjoner, derivasjon, integrasjon, modellering og differensialligninger.

Skjermbilde 2015-01-27 kl 15 11 27

* Veiledning med fagperson, ** Veiledning/feedback fra medstudenter

M1 = Modul 1, V1 = Veiledning 1

 • Modul  1: Algebra
 • Modul 2: Ligninger og ulikheter
 • Modul 3: Bevis og argumentasjon
 • Modul 4: Tilpasset opplæring og matematikkvansker
 • Modul 5: Funksjoner
 • Modul 6: Derivasjon, integrasjon og anvendelser
 • Modul 7: Differensialligninger, modellering og anvendelser
 • Utviklingsarbeid på tvers av leksjonene: argumentasjon og bevis i samspill med elever.

Med forbehold om justeringer av modultitler og ukefordeling.

Emne 2: Eksperimentering i matematikk; Geometri, statistikk og sannsynlighet

har fokus på didaktisk teori og forskning, sannsynlighetsregning, kombinatorikk, simulering, statistikk, euklidsk og dynamisk geometri, romgeometri, vektorregning, geometriske bevis og trigonometri.

 • Modul 1: Sannsynlighetsregning, kombinatorikk og simulering
 • Modul 2: Regning med utgangspunkt i fordelinger
 • Modul 3: Statistikk
 • Modul 4: Vurdering i matematikk
 • Modul 5: Euklidsk geometri og dynamisk geometri
 • Modul 6: Bevis i geometri
 • Modul 7: Formlikhet og trigonometri.
 • Utviklingsprosjekt på tvers av leksjonene: utforskning, eksperimentering i samspill med elever.

Med forbehold om justering av modultitler.

Studieplan

Kvalifisert til å søke?

Hvis du har gjennomført allmennlærerutdanning med 30 studiepoeng eller halvårsenhet i matematikk, eller har Matematikk 1(30stp) i fagkretsen din, er du kvalifisert til å søke.

 

Hvor søker jeg?

Søknadsfristen for å søke innenfor kompetanse for kvalitet var 15.mars.

Det er mulig å sette seg på venteliste for de som søker utenfor kompetanse for kvalitet. Send en e-post til Marianne Sveen, marianne.sveen@hil.no. Du vil da bli kontaktet i månedsskiftet mai/juni dersom det er ledige studieplasser etter at Utdanningsdirektoratet har gjort sin tildeling av plasser

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 15. mars. Les mer her: http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/

 

Ved hvilken institusjon blir jeg registrert som student?

Studenter som prioriteres av skoleeier og blir tildelt plass av Utdanningsdirektoratet, blir tatt opp ved Høgskolen i Lillehammer. Du får informasjon om hva du må gjøre for å bli riktig registrert som student. Hver student tildeles også en egen veileder. Nettstudiet vil være felles for alle studenter, og du vil bli en del av et læringsfellesskap på tvers av institusjonstilhørighet. 

 

Kontaktperson for studietilbudet:

Prosjektleder: Egil Weider Hartberg: egil.hartberg@hil.no, tlf 950 85 616

 

Se også nyhetssak om studiet

Sist oppdatert: Marianne Sveen 15.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L