Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Kompetanse for kvalitet 2013/2014

Kompetanse for kvalitet 2013/2014

Kompetanse for kvalitet

Høgskolen i Lillehammer tilbyr neste studieår 2 studier innenfor videreutdaningsstrategien for lærere,Kompetanse for kvalitet:

Rådgivning 1

Læringsledelse og vurdering

Opptak til de frikjøpte plassene koordineres nasjonalt av Utdanningsdirektoratet, og du sender IKKE søknad til Høgskolen først. Søknadsfrist er 15. mars, og du søker HER.

Deretter prioriterer skoleeier blant innkomne søknader. Utdanningsdirektoratet tildeler plasser og sender ut oversikt til skoleeiere før juni. De som får innvilget sin søknad registrerer seg på høgskolens studentweb i juni.

Det er også mulig å søke Utdanningsdirektoratet om dekning av vikarutgifter og studieavgifter på andre relevante videreutdanningsstudier, for eksempel Elevvurdering og læring 1. Du går da inn på udirs søkeside (samme som ovenfor), men huker av for Selvvalgt studieplass. Du må i tillegg søke på lokalt opptak ved Høgskolen innen 15. april.

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 04.02.2013

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L