Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Kompetanseutvikling på oppdrag

Kompetanseutvikling på oppdrag

Klasse tegning

Høgskolen i Lillehammer hjelper mange skoler, kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet med kompetanseutvikling for lærere. Mest populært er tiltak innen vurdering, klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og Ny GIV. Tiltakene bidrar til bedre opplæring for elevene. Programmene er som oftest skolebaserte, men med egne økter for skoleledere og ressurspersoner. Vår oppdragsportefølje matcher svært godt med ungdomstrinnsatsinga som starter til høsten. Se oversikt over aktive eller fullførte oppdrag.

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 03.04.2013

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L