Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Konferanser > Konferansen Frafall i videregående opplæring 4.-5. april 2011 > frafall_i_videregaaende_opplaering_hva_kan_gjoeres_for_aa_forhinde_det_logo

frafall_i_videregaaende_opplaering_hva_kan_gjoeres_for_aa_forhinde_det_logo

frafall_i_videregaaende_opplaering_hva_kan_gjoeres_for_aa_forhinde_det_logo

Konferansen Frafall i videregående opplæring 4.-5. april 2011

  NYHETSBREV

  HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

  Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

  -----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

  Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

  Arkiv nyhetsbrev

  20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L