Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Kontakt oss

Kontakt

For mest hensiktsmessig saksgang og intern koordinering, anbefaler vi å ta kontakt med HiLs koordinator for skole:

Egil Weider Hartberg, tlf: 61 28 75 67, e-post: egil.hartberg@hil.no

Du kan også ta direkte kontakt med prosjektledere for prosjekter innen skole og barnehage:

Vegard Meland, tlf 61 28 81 41, e-post: vegard.meland@hil.no

Berit Dahl, tlf 61 28 75 57, e-post: berit.dahl@hil.no

eller prosjektleder for rådgiving og karriereveiledning:

Torild Schulstok, tlf 61 28 80 20, e-post: torild.schulstok@hil.no

Andre aktuelle kontaktpersoner:

Oss på SeLL

Se ellers kontaktopplysninger for hvert enkelt tilbud!

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 07.02.2012

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L