Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Læringsfremmende vurdering (nettkurs)

Læringsfremmende vurdering (nettkurs)

vurdering

Dette nettkurset er en videreutvikling av vårt svært populære nettkurs Individuell Vurdering. Kurset lanseres på den nye skandinaviske MOOC-portalen LifelongLearningWeb. (www.llw.se). Kursene i portalen kan gjennomføres etter prinsippet om "Fri start - Fri fart".

Det svenske søsterkurset, Bedömning och betyg, som er utviklet av HiL i samarbeid med Karlstad universitet, fikk rekordpåmelding med over 1000 deltakere de første 14 åpningsdagene! I mars 2014 er det over 4000 deltakere i det svenske kurset.

Fri start - fri fart

Du kan starte når du vil og bruke så lang tid di vil. Du kan f.eks. starte opp i september, eller du kan starte i februar. Her er det du som bestemmer. Du kan bruke 1 1/2 år, 1 år, 9 måneder eller 4 måneder. Hvor lang tid du bruker er helt opp til deg, men for å få utviklet egen vurderingspraksis, vil det ta minimum 3 måneder å gjennomføre etterutdanningen. 

Formål

Det overordnede målet med etterutdanningen er at du skal bli motivert og få kunnskap til å videreutvikle sin egen og skolens vurderingskompetanse for læring. Etterutdanningen avsluttes med en individuell rapport. DU skal gjennom 6 moduler med 6-8 oppgaver i hver. En oppgave kan være å se en videforlesning, å lese en tekst eller å prøve ut noe i praksis og skrive noen refleksjoner rundt dette.

Vi anbefaler skoler å legge til rette for helhetlig utvikling ved å melde på en gruppe lærere, samt representanter fra skoleledelsen.

Utbytte

Eksempel på utsagn fra tidligere kursdeltaker:

"Dette kurset og arbeidet med vurdering generelt har vært det nyttigste jeg har gjort som pedagog siden jeg startet som lærer for 13 år siden. Det har gitt meg fornyet lyst til å bli værende i skolen."

Alle deltakere melder om endringer i egen praksis og en mer bevisst profesjonsutøvelse, ikke bare i vurderingsarbeidet, men i læringsarbeidet generelt. Når det gjelder utvikling i deltakernes skoler, er tilbakemeldingene mer variert. Antallet lærere som deltar og skoleledernes engasjement viser seg, ikke overraskende, å være svært viktige faktorer.

Innhold

Motivasjon, læring og vurdering.
Vurderingsbegreper
Elevmedvirkning
Underveisvurdering
Tilbakemeldinger og mestringsbeskrivelser
Læringsfremmende vurderingsverktøy
Lover og forskrifter
Sluttvurdering, halvårsvurdering og dokumentasjon

Forelesere og intervjuobjekter er både Norges fremste eksperter på feltet, og lærere i ulike skoleslag som har lang erfaring med læringsfremmende vurderingsmetodikk. Det er blant annet forelesninger/intervju med:

Oppfølging
Du får ikke tilbakemeldinger fra kursleder underveis i løpet - den individuelle vurderingen begrenser seg til en kvalifiseringsvurdering til kursbevis etter gjennomført løp. Allikevel vil gjennomføringen for deg som deltaker være unik, i og med at læringsfellesskapet vil variere og oppgavene vil løses på ulike måter. Du vil møte kursleder på video i hver modul, der kursleder informerer om ulike sider ved modulen og trekker fram ekstra relevante elementer. Læringsutbyttet til den enkelte sikres gjennom minimumskrav knyttet til hver modul.

Kursbevis
Du får kursbevis ved å gjennomføre alle modulene og leverer avsluttende refleksjonsoppgave (modul 6). Kursbeviset medfører et redusert løp om du senere ønsker å ta 15 studiepoeng i Elevvurdering og læring ved Høgskolen i Lillehammer. Studieavgiften vil også reduseres for studenter med kursbevis.

Pris

Kr 1.450.-

Påmelding direkte i llw.se. Ved spørsmål, kontakt Vegard Meland: vegard.meland@hil.no , tlf 61 28 81 41

PS: HiL tilbyr også etterutdanningspakker for større grupper, for eksempel kommuner, regioner eller fylkekommuner samt skreddersydde løsninger knyttet mot sektorer. Vi kan også lage tilrettelagte nettkurs. Vi har over flere år tilbudt nettbasert etterutdanning. Etter evalueringer og erfaringer fra et forskningsprosjekt knyttet til våre nettkurs, har vi fått gode innspill på hvordan vi enda bedre kan stimulere til refleksiv praksis i nettbaserte etterutdanninger og videreutdanninger.

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 11.03.2014

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L