Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Nyhetsfeeden flyttes til inn.no

Nyhetsfeeden flyttes til inn.no

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark ble fra 1. januar 2017 fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Oppdatering av nyheter på denne siden opphørte fra samme tidspunkt, og sakene under er fra 2016 og eldre. For oppdaterte nyheter og tilbud, se https://www.inn.no/studier/fagomraader/skole-og-barnehage og https://www.inn.no/studier/fagomraader/pedagogikk.

Studietilbudene i høyremargen er oppdaterte, og har søknadsfrist 1. mars via Utdanningsdirektoratets nettsider.

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 13.01.2017

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L