Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Rådgivning

Rådgivning

Rådgiverlogo liten

Senter for livslang læring i samarbeid med fagmiljøet innen veiledning ved Avdeling for helse- og sosialfag tilbyr Videreutdanning innen Rådgivning for rådgivere og lærere. Studiet er en del av den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Rådgivning 1 (15 + 15 studiepoeng) tilbys skoleåret 2017-2018

Rådgivning 2 (15 + 15 studiepoeng) tilbys skoleåret 2016-2017

Kontaktperson: egil.hartberg@hil.no

Studenter på gresset
Sist oppdatert: Marianne Sveen 12.01.2017

Rådgivning

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L