Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Studier for PPT

Studier for PPT-ansatte

SEVU-PPT

For å nå den politiske målsettingen om økt fokus på systemrettet arbeid i PP-tjenesten er det viktig at flest mulig PPT-ansatte deltar på kompetanseutvikling.

Strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i PPT (SEVU-PPT) gjennomføres i perioden 2013 til 2018.

Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer tilbyr studiet i Læringsmiljø og gruppeledelse for PPT-ansatte for studieåret 2017/2018.

Læringsmiljø og gruppeledelse (15+15 stp.)

Utdanningsdirektoratets informasjon om videreutdanning for PPT-ansatte (her finner du informasjon om søknadsprosedyre og hvordan utdanningen finansieres)
  

Etterutdanning - læringsmiljø og gruppeledelse

Etterutdanningen består av en innføring i Læringsmiljø og gruppeledelse relatert til innholdet i HIL’s videreutdanningstilbud innen emnet, samt valgfri fordypning innenfor emnet. Etterutdanningen er direkte relatert til utvikling av en mer systemrettet tilnærming i PPT’s arbeid med den enkelte skole og barnehage

Her kan du laste ned brosjyren

Sist oppdatert: Marianne Sveen 13.01.2017

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L