Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tastatur

Tastatur

Læringsledelse og bruk av digitale verktøy

  NYHETSBREV

  HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

  Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

  -----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

  Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

  Arkiv nyhetsbrev

  20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L