Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Videreutdanning for ansatte i PPT

Videreutdanning for ansatte i PPT

barnetegning_ill_colourbox_com_minibanner

Studiet Læringsmiljø og gruppeledelse tilbys ansatte i PPT og er en del av Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning for PPT – SEVU-PPT.

Studiet er skreddersydd for ansatte i PP-tjenesten, og består av to moduler på 15 stp som kan tas enkeltvis. Modul 2 bygger på modul 1.

Studiet legger vekt på samhandlingen mellom skole/barnehage og PPT, gjennom utprøving av nye og læringsfremmende måter å samhandle på. Studiet skal kvalifisere deltakerne til å være refleksjonspartnere og støttespillere for lærere/barnehagelærere i utvikling av gruppeledelse og læringsmiljø.

For mer informasjon se studiets nettsider Læringsmiljø og gruppeledelse

Sist oppdatert: Marianne Sveen 13.04.2016

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L