Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Skolesider > Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere

COLOURBOX1242039

Gjennom Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 får 5000 lærere tilbud om et studieløp hvert år.

Videreutdanningen skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet. 

Høgskolen i Lillehammer tilbyr mange studier som er relevante for strategien, blant annet

  • Matematikk 2, 5. - 10. trinn (15+15 stp). Dette er et 100% nettbasert studium.
  • Rådgivning 1 (15+15 stp.)
  • Læringsledelse og vurdering (30 studiepoeng)

 For mer informasjon se link i venstre kolonne på denne siden.

Sist oppdatert: Marianne Sveen 20.01.2016

Skolesider

NYHETSBREV

HiL Inngår i et KD-nedsatt samarbeid med seks høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. Det sendes ut nyhetsbrev 2-3 ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.  

Påmelding nyhetsbrev Region Oslo Nord

-----------------------    Ved noen anledninger sender vi ut nyhetsbrev for skole med kun aktuelle tilbud fra HiL.    

Påmelding nyhetsbrev HiL/skole

Arkiv nyhetsbrev

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L